Zawody

Ogólnopolski Piknik Czarnoprochowy Pleszew 2021

1. ORGANIZACJA

1.1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

Zawody odbędą się 11.07.2021r . na terenie strzelnicy LOK „Karczemka” koło Pleszewa


2. UCZESTNICTWO

2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW

Zgłoszenia należy wysyłać na e-mail  

zgloszenia@mlaic.pl 

Zgłoszenia należy wysyłać na e-mail  zgloszenia@mlaic.pl

Podać:

Imię, Nazwisko, jeśli należysz to pełną nazwę klubu i w jakim mieście jest jego siedziba, jeśli posiadasz to nr licencji strzeleckiej PZSS.

Warunkiem wpisania na listę startową jest wniesienie opłaty startowej (przed rozpoczęciem konkurencji) oraz zapoznanie się z regulaminem zawodów.

– fakt zapoznania się z w/w dokumentami zawodnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem złożonym na liście startowej

2.2. KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA

W zawodach mogą uczestniczyć: członkowie LOK, Stowarzyszeń, Klubów i Bractw Strzeleckich oraz osoby niezrzeszone.

W zawodach dopuszcza się udział zawodników nie posiadających licencji zawodnika sportów strzeleckich.

Start kobiet i mężczyzn jest realizowany wspólnie.

Wszystkich uczestników obowiązuje stosowanie umownych zasad „fair play”

Osoby uczestniczące w Zawodach zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, organizator nie zapewnia noclegu.

jest możliwość przenocowania na terenie strzelnicy, namiot ,samochód ,przyczepa, lub wynajęcie miejsca w hotelu których w okolicy nie brakuje.

2.3. OPŁATY STARTOWE

Każdy z zawodników wnosi opłatę startową w wysokości: 30 za każdą konkurencję.

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej dla wszystkich zawodników bez ograniczeń napoje gorące (kawa, herbata) oraz wojskową grochówkę.

3. SPRZĘT I ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

3.1. STRÓJ ZAWODNIKÓW

– Dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami, lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca. Jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża zawodnik w stroju historycznym.

– Każdy zawodnik ma prawo umieszczenia znaku własnego sponsora na stroju, ciele, obuwiu,

– Zawodnicy są identyfikowani zgodnie z identyfikatorem startowym lub innych danych identyfikacyjnych ustalonych przez organizatora,

– Każdy zawodnik na stanowisku strzeleckim zobowiązany jest do używania ochronników słuchu i oczu (okulary).

3.2. SPRZĘT

a. Zawody przeprowadzane będą wyłącznie z użyciem odprzodowej lub odtylcowej broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (za wyjątkiem konkurencji Sharps i 200m gdzie dopuszczona jest również amunicja scalona).

b. W przypadku replik broni rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 r. nie wymaga się od uczestników pozwoleń na broń.

c. Konkurencja „Sharps .. wyłącznie z użyciem odtylcowej broni czarnoprochowej – kapiszonowej lub na nabój scalony elaborowany prochem czarnym.

d. Organizator nie zapewnia broni, amunicji ani prochu czarnego.

e. Konkurencje rozgrywane są z własnej broni i amunicji zawodnika odpowiadających warunkom technicznym dla poszczególnych konkurencji. Dopuszcza się użyczanie pomiędzy zawodnikami broni i amunicji.

f. Zabrania się używania broni wyposażonej w przyrządy celownicze inne niż wskazane w opisie konkurencji.

4. OPIS KONKURENCJI

Broń krótka

1]Kuchenreuter (MLAIC nr 6)

* broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej

* przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.

* pocisk — wyłącznie okrągła kula

* czyszczenie — dozwolone

* lejek — dozwolony

* tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

* postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki

* odległość — 25 m

2]Mariette (MLAIC nr 12)

* broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego

* przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy

* pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk

* czyszczenie — dozwolone

* lejek — zbędny

* tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

* postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki

* odległość — 25 m

3]Donald Malson (MLAIC nr 23)

* broń — replika dowolnego rewolweru kapiszonowego

* przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy

* pocisk — okrągła kula lub spiczasty pocisk

* czyszczenie — dozwolone

* lejek — zbędny

* tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

* postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki

* odległość — 50 m

4]Pułaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC)

* broń — dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej

* przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w.

* pocisk — wyłącznie okrągła kula

* czyszczenie — dozwolone

* lejek — dozwolony

* tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

* postawa — stojąca, strzelanie z wolnej ręki

* odległość — 50 m

Broń długa 

5]Vetterli (MLAIC nr 15) OiR

– broń — każdy dowolny odprzodowy muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy

– przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni

– pocisk — okrągła kula lub wydłużony pocisk

– czyszczenie — dozwolone

– lejek — dozwolony

– tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

– postawa — stojąca

– odległość — 50 metrów

6]Lamarmora (MLAIC nr 37) OiR

– broń — wojskowy odprzodowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)

– przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)

– zabrania się stosowania miękkich nakładek na kolbę

– pocisk — zgodny z epoką i modelem broni

– czyszczenie — niedozwolone

– lejek — wyłącznie krótki (do 10 cm)

– tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

– postawa — stojąca

– odległość — 50 metrów

7]Whitworth (MLAIC nr 4) OiR

– broń — dowolny odprzodowy muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy

– przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni

– pocisk — okrągła kula wydłużony pocisk

– czyszczenie — dozwolone

– lejek — dozwolony

– tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

– postawa — leżąca

– odległość — 100 metrów

8]Minie (MLAIC nr 3) OiR

– broń — wojskowy odprzodowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”)

– przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami)

– zabrania się stosowania miękkich nakładek na kolbę

– pocisk — zgodny z epoką i modelem broni

– czyszczenie — niedozwolone

– lejek — wyłącznie krótki (do 10 cm)

– tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

– postawa — leżąca

– odległość — 100 metrów

9]Sharps 100m (non MLAIC)

– broń – każdy karabin kapiszonowy lub na amunicję scaloną, odtylcowy – czarnoprochowy,

– amunicja elaborowana wyłącznie czarnym prochem,

– przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału

– tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

– postawa leżąca

– odległość 100 metrów

10]Sharps 50 mi (non MLAIC)

– broń — każdy dowolny odtylcowy karabin skałkowy lub kapiszonowy

– przyrządy celownicze — właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni

– pocisk — okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk

– czyszczenie — dozwolone

– tarcza — ISSF 20/50 (TS–2)

– postawa — stojąca,

– odległość — 50 metrów

  1. Pennsylvania 

-broń dowolny karabin skałkowy

-amunicja(okrągła kula)

-tarcza ISSF 20/50

-postawa stojąca

-odległość 50 m 

12)Minie 300

-broń i amunicja jak w konkurencji minie 100

-tarcza,,na 300 y,,

-pozycja leżąc

-odległość 300 m

13) karabiny 200 m

-broń-każdy karabin czarnoprochowy

-tarcza ISSF 20/50

-odl 200 m

-pozycja strzelecka leżąc

14) karabiny 300 m

-broń każdy karabin czarnoprochowy

-tarcza na 300 y

-odl 300 m

-pozycja strzelecka leżąc

  1. Sylwetki

Regulamin zawodów sylwetkowych

-Broń dowolny karabin odprzodowy lub odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną (sharps ,rollin block itp)

-przyrządy celownicze właściwe dla danej broni z wyjątkiem przyrządów optycznych ( lunet)

-amunicja czarny proch pocisk wyłącznie ołowiany

Sylwetki rozmieszczone są w odległościach:

-100m kurczak -5 strzałów z poz stojącej

-150m prosiak -5 strzałów z poz siedzącej(broń na dwójnogu)

-200m indyk- 5 strzałów z poz siedzącej ( broń na dwójnogu)

-300m muflon -10 strzałów z poz siedzącej  ( broń  na dwójnogu) 

4.1 Warunki strzelań

1. Strzelania na dystansach 25m i 50 m odbywać się będą do dwóch tarcz, do jednej dowolnej zawodnik oddaje 6 strzałów do drugiej 7. W przypadku dystansów 100m i 200m i 300 m każdy zawodnik ma jedną tarczę, do której oddaje łącznie 13 strzałów z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat konkurencji . Ocena tarcz następuje wg MLAIC.

2. Wszystkie konkurencje rozgrywane są w czasie 30 minut.

3. Postawa leżąca, stojąca – rozumie się jako zgodne z ISSF, a użycie pasa nośnego broni jest dozwolone we wszystkich postawach. Pas musi być oryginalny lub być reprodukcją oryginału z danej epoki.

4. Pasy współczesne regulowane włącznie z pasami jednopunktowymi nie są dopuszczone.

5. Do konkurencji Lamarmora i Minie dozwolone są tylko pasy typu wojskowego. Mocowanie pasów do broni musi być zgodne z regulaminem MLAIC.

6. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.

7. „Biały strzał” – strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.

8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.

9. Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.

5. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.

2. Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.

3. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero. W tarczy konkurenta odlicza się najgorszą przestrzelinę.

4. O kolejności miejsc w klasyfikacji decyduje suma punktów z przestrzelin (trafień) uzyskanych przez poszczególnych zawodników. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.

5. Klasyfikacja wyłącznie indywidualna w każdej konkurencji,

6. Konkurencja będzie liczona, jeżeli wystartuje w niej minimum 4 zawodników.

6. WYRÓŻNIENIA

– za zajęcie: miejsca 1 w danej konkurencji – zawodnicy otrzymują puchary,miejsca 2-3 medale

miejsca 1-5 w danej konkurencji – zawodnicy otrzymują dyplomy

7. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

7.1. Komendy

1. ZAWODNICY(numery zawodników) NA LINIĘ STARTOWĄ – zawodnicy o numerach startowych stawiają się na linię startową (wyznaczoną dla

poszczególnych torów strzelań i oznakowane tablicą „linia startowa”). Nie zgłoszenie się zawodnika na linie startową w czasie 2 minut od podania komendy traktowane jest jako rezygnacja z udziału w zawodach.

2. ZAWODNICY NA STANOWISKA – zawodnicy udają się na stanowiska strzeleckie, sprawdzają broń i przyjmują postawę strzelecka, sprawdzają zgodność przydzielonej amunicji z warunkami strzelania ( czas na przygotowania nie może być dłuższy niż 3 min.);

3. START – rozpoczęcie strzelania;

4. STOP – bezwzględne przerwanie strzelania ( z uwagi na wyczerpanie limitów czasowych lub ze względów bezpieczeństwa), rozładowanie broni, sprawdzenie broni czy nie jest naładowana (przez prowadzącego strzelanie), umieszczenie wskaźników bezpieczeństwa w komorze nabojowej, odłożenie broni;

5. WZNOWIĆ STRZELNIE – podane po zatrzymaniu strzelania z przyczyn bezpieczeństwa jest równoznaczne z podaniem komend START.

7.2. Warunki bezpieczeństwa podczas strzelań

1. Zabrania się kierowania wylotu lufy karabinu w kierunku ludzi.

2. Każdorazowo po wzięciu broni do ręki, należy sprawdzić czy jest rozładowana po uprzednim skierowaniu jej lufy w bezpieczne miejsce (kulochwyt),

3. W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu zabrania się odkładania broni załadowanej.

4. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.

5. Zabrania się pozostawiania naładowanej broni bez dozoru.

6. Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego ŁADUJ lub START.

7. Przy ładowaniu broni zabrania się korzystania z pomocy innych osób za wyjątkiem osób wyznaczonych przez organizatora.

8. W czasie strzelania wylot lufy musi znajdować się pomiędzy linią ognia a linią tarcz, przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

9. Po komendzie STOP wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.

10. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę STOP powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.

11. Zabrania się strzelania z broni niesprawnej i nie zapewniającej bezpieczeństwa.

12. Zabrania się dotykania cudzej broni (przydzielonej innemu zawodnikowi) bez zezwolenia użytkownika.

13. W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.

14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana.

15. Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest na stanowisku strzeleckim lub tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

16. Zabrania się celowania i strzelania do ludzi, ptaków i zwierząt jak również do przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem.

17. Naprawy i regulacje należy dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych i tylko pod nadzorem osób wyznaczonych przez organizatora.

18. Zabronione jest używanie przez strzelców w czasie strzelania, ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.

19. W trakcie strzelania – posiadacze telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach wyłączyć sygnały dźwiękowe.

20. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.

21. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.

22. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.

23. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).

24. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami.

25. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.

26. W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.

27. Na linii ognia obowiązuje absolutny zakaz palenia.

28. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.

29. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.

30. Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje nałożenie na zawodnika kary dyskwalifikacji.

31. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.

32. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.

33. W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.

34. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

35. Na zawodnika naruszającą postanowienia niniejszego rozdziału może być nałożona kara punktowa w postaci odjęcia od końcowego wyniku 4 punktów – nałożenie trzeciej kary punktowej jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika. W przypadkach wskazanych w niniejszej części regulaminu kara dyskwalifikacji może zostać nałożona bez nakładania kar punktowych.

8. PROTESTY

– Każdy uczestnik może złożyć protest sędziemu konkurencji lub sędziemu głównemu w przypadku problematycznej decyzji lub stwierdzenia nieregulaminowego zachowania innych zawodników. Protesty składa się ustnie na stanowiskach strzeleckich sędziemu konkurencji, a po ich opuszczeniu jedynie w formie pisemnej j na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu opłaty w wysokości 100,00 zł, ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników. Sędzia główny opiera decyzję na podstawie konsultacji z Sędziami konkurencji z zachowaniem warunku, że decyzja końcowa jest podejmowana przez Sędziego Głównego.

– Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego głównego, w miarę możliwości organizacyjnych, w trybie natychmiastowym,

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Sędzia główny po zapoznaniu się ze sprawą,

– Przypadki sporne rozstrzyga Sędzia główny.

– Opłata za wniesiony protest jest zwraca w przypadku uwzględnienia protestu. Inspekcja tarcz zgodnie z MLAIC z punktem 1.9.f. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Każdy strzał z wyjątkiem zgłoszonego tzw. „białego strzału” po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.

b. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem.

c. Każda usterka broni własnej, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.

d. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).

e. W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.

f. Uczestnicy muszą przestrzegać postanowień organizacyjnych, wynikających z niniejszego regulaminu, naruszenie zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika

g. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

h. W czasie strzelań zawodników obowiązuje wysoka dyscyplina i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz wykonywanie czynności strzeleckich tylko na komendę prowadzącego strzelanie.

i. Sędziowie poszczególnych konkurencji mają prawo wyrywkowego dokonywania na linii startowej, indywidualnej kontroli tożsamości zawodników.

j. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. O ewentualnych wprowadzanych zmianach zawodnicy są powiadamiani niezwłocznie najpóźniej przed rozpoczęciem zawodów.

Arek K.