Kontakty

Polski delegat MLAIC z PZSS – delegate@mlaic.pl

Zgłoszenia zawodów i innych spraw – zgloszenia@mlaic.pl