GłównaZawody

Creedmoor Match Poland i Billy Dixon Cup 27 i 28 sierpnia 2021r.

REGULAMIN ZAWODÓW
Creedmoor Match Poland i Billy Dixon Cup

Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego
Cel zawodów
Popularyzacja historycznego strzelectwa długodystansowego, integracja środowisk strzeleckich, rywalizacja sportowa, uczczenie 145 rocznicy najsłynniejszych długodystansowych zawodów strzeleckich XIX wieku, upamiętnienie najsłynniejszego dalekiego strzału ery „Dzikiego Zachodu”, integracja miłośników strzelań historycznych.
Miejsce i czas zawodów
Strzelnica Casull Long Range Skarżysko Kościelne Poland,
27.08.2021 r. dzień treningowy Billy + zawody, po zakończeniu trening na dystansach 800,900,1000y.
28.08.2021 zawody Creedmoor Match Poland
Zgłoszenia na e-mail
magnumwillie@gmail.com
Broń :
Dowolny jednostrzałowy karabin odprzodowy, odtylcowy rozdzielnego ładowania , lub odtylcowy centralnego lub bocznego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1899 roku, w kalibrze od 0,375 cala. Oryginał lub replika.
Przyrządy celownicze
Otwarte lub mechaniczne, odpowiadające czasom powstania oryginału, z wyłączeniem przyrządów optycznych (Creedmoor Match)
W zawodach Billy Dixon Cup odrębna kategoria Optical – optyczne przyrządy celownicze, oryginał z epoki, lub ich kopia, zakaz używania współczesnych lunet celowniczych
Amunicja
Do Credmor dopuszcza się elaborację wyłącznie prochem czarnym, substytuty typu pyrodex, Triple 7 , oraz ładunki mieszane, –zakazane.
Do Billy Dixon brak zakazu.

Pociski
Odpowiadające czasom powstania oryginału, bezpłaszczowe , ze stopu ołowiu, z pierścieniami smarnymi, lub w owijce papierowej (stosowanie gas checks zakazane).
Dystanse
Creedmoor Match 800, 900, 1000 yardów
Billy Dixon 1543 yardy
Tarcza
Oryginalna historyczna tarcza Creedmoor Match 1874 o wymiarach 12 x 6 stop.


Billy Dixon Cup – metalowy cel reaktywny „3 sylwetki jeźdźców na koniu” –

Punktacja
CR Match – 2,3,4 punkty w zależności od strefy na tarczy. Przestrzelina dotykająca linii rozgraniczającej strefy punktowe zaliczana jest do wyższej strefy punktowej.
Billy Bixon Cup – trafienie w cel jeden punkt

Postawa strzelecka:

CR Match – dowolna. Zakaz stosowania współczesnych elementów umundurowania wojskowego, współczesnych pasów, rękawic, kurtek i butów strzeleckich, zakaz podpierania broni przy strzale o jakikolwiek przedmiot.
Billy Dixon Cup – dowolna, dopuszczone podparcie karabinu na cross sticku, zasady ubioru – jak w CR Match

Procedura strzelania.

CR Match – W zawodach uczestniczą wyłącznie drużyny w składzie 6 strzelców. Klasyfikacja indywidualna, traktowana jako posiłkowa liczona będzie odrębnie w ramach wyniku uzyskanego w drużynie, o ile warunki techniczne pozwolą na zindywidualizowanie wyniku uzyskanego przez poszczególnego zawodnika.
Drużyny o mniejszym składzie osobowym mogą być dopuszczone do rywalizacji, jednakże wynik takiej drużyny będzie liczony w oparciu o rzeczywiście uzyskany rezultat przez strzelających zawodników, przy czym nie mogą oni oddać strzałów jakie oddaliby strzelcy brakujący do ukompletowania drużyny.

Liczba strzałów
Na każdym dystansie 15 strzałów na zawodnika
Drużyna ma 60 minut na oddanie strzałów na danym dystansie. Drużyna oddaje strzały do jednej tarczy.
Kolejność oddawania strzałów ,oraz pozostałe kwestie oddania strzałów przez drużynę pozostawia się decyzji wyznaczonego wcześniej kapitana drużyny.
Czyszczenie broni pomiędzy strzałami jest dozwolone. Korzystanie z pomocy obserwatorów dozwolone.
Punktacja:
Zgodnie z przestrzelinami na tarczy, o wyniku decyduje suma punktów uzyskana na 3 dystansach.
W przypadku równej liczby punktów, znaczenie ma liczba trafień liczonych jako „4”, w przypadku dalszej równej liczby decydują trafienia liczone jako „4” uzyskane na dystansach 1000, 900, 800 yardów.
W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy zgodnie z zasadami powyżej odpowiednio liczone będą trafienia punktowane jako „3” a następnie „2”

Billy Dixon Cup: Zawody indywidualne.

30 strzałów w przeciągu jednej godziny. Dopuszcza się korzystanie z pomocy obserwatorów. W trafienia będą sygnalizowane elektronicznie. O wyniku decyduje liczba trafień. W przypadku równej ilości trafień przeprowadzona zostanie dogrywka do pierwszego trafienia
Zasady bezpieczeństwa:
Zgodnie z regulaminem strzelnicy, oraz przepisami PZSS i SASS
Nagrody:
Dyplomy, medale ,puchary.
W przypadku pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe.
Inne:
W przypadku gdyby do Credmor Match nie było możliwe wyłonienie drużyn o składzie 6 osobowym, zawody przeprowadzone zostaną w składzie drużyn o odpowiednio mniejszym składzie, nie mniejszym jednak niż 4 osoby. Decyzje w tym zakresie podjęte zostaną w trakcie rejestracji lub bezpośrednio przed zawodami. Dopuszcza się i przewiduje w razie potrzeby dokonanie rozlosowania składu drużyn.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zakresie procedury i czasu strzelań .
Wszelkie protesty mogą być zgłaszane do Dyrektora Zawodów jedynie w ciągu 15 minut od zakończenia konkurencji przez drużynę lub zawodnika i będą rozpatrzone natychmiast w sposób ostateczny.
Zawody odbędą się z udziałem obserwatora OZSS.